Cars,

Alfa Romeo GTAm – 1971 – Gr. 4 – Matthieu Tak